_195-6/5/2014-Περίληψη:«Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού #533.700# ευρώ που αφορά προμήθεια ειδών τροφίμων».

 

Αριθμός απόφασης: 195/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ