_194-6/5/2014-Περίληψη:«Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 185/2014 Α.Ο.Ε. που αφορά την Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου (neasmyrni.cyclopolis.gr)».

 

Αριθμός απόφασης: 194/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ