_192-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση όρων διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης με αρ. μελ. : 08/2014.».

 

Αριθμός απόφασης: 192/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ