_191-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 30.7311.0036 του έργου Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης με αρ. μελ. : 08/2014.»

 

Αριθμός απόφασης: 191/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ