_187-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0021 , που αφορά τη «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειων Χώρων Σχολείων με αρ.μελ.33/2014».

 

Αριθμός απόφασης: 187/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ