_184-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #9.000# ευρώ , που αφορά έξοδα επαναληπτικών Εκλογών Μαΐου 2014 .»

 

Αριθμός απόφασης: 184/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ