_183-29/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.000# ευρώ , που αφορά έξοδα εκλογών.»

 

Αριθμός απόφασης: 183/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ