_182-29/4/2014-Περίληψη«Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #166,86# ευρώ , που αφορά εξόφληση οφειλής που απορρέει από την παροχή υπηρεσιών από το ΣΜΑ Σχιστού προς το Δήμο μας για το μήνα Δεκέμβριο 2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 182/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ