_180-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση όρων διακήρυξης διεθνή δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση – Επισκευή Μεταφορικών Μέσων » με αρ. μελ. : 15/2014.»

 

Αριθμός απόφασης: 180/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ