_179-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #500.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση – Επισκευή Μεταφορικών Μέσων». με αρ. μελ. : 15/2014.»

 

Αριθμός απόφασης: 179/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ