_177-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #40.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών.»

 

Αριθμός απόφασης: 177/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ