_176-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια σαρώθρων οδοκαθαριστών.»

 

Αριθμός απόφασης: 176/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ