_171-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για το έργο : Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο.»

 

Αριθμός απόφασης: 171/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ