_170-15/4/2014-Περίληψη«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου του έργου Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου.»

 

Αριθμός απόφασης: 170/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ