_169-15/4/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την οργάνωση του προγράμματος Αθλοδιακοπές και β) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας οργάνωσης του προγράμματος Αθλοδιακοπές.»

 

Αριθμός απόφασης: 169/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ