_168-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά το έργο Αντικατάσταση φθαρμένων ρείθρων με αρ.μελ. : 27/2014.»

 

Αριθμός απόφασης: 168/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ