_167-15/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.633# ευρώ που αφορά το έργο Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής με αρ.μελ. : 28/2014.»

 

Αριθμός απόφασης: 167/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ