_165-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Μικροαντικειμένων Γραφείου.»

 

Αριθμός απόφασης: 165/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ