_164-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Λοιπά Υλικά Γραφείου.»

 

Αριθμός απόφασης: 164/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ