_163-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Βιβλίων και Εντύπων Υπηρεσιών.»

 

Αριθμός απόφασης: 163/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ