_161-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά Ανακατασκευή Πεζοδρομίων.»

 

Αριθμός απόφασης: 161/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ