_160-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #100.000# ευρώ που αφορά Αμοιβές Έκτακτου προσωπικού ( ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα ).»

 

Αριθμός απόφασης: 160/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ