_158-8/4/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ για την πληρωμή των εξόδων επιθεώρησης τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Ορισμός υπολόγου.»

 

Αριθμός απόφασης: 158/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ