_157-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #15,92# ευρώ που αφορά Τόκους Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.»

 

Αριθμός απόφασης: 157/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ