_155-8/4/2014-Περίληψη:«Έγκριση όρων διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων με αρ.μελ.:10/2014.»

 

Αριθμός απόφασης: 155/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ