_154-28/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# ευρώ που αφορά «Νέες Παροχές Υδροδότησης».»

 

Αριθμός απόφασης: 154/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ