_151-28/3/2014-Περίληψη:«α) Εξέταση ένστασης β) Κατακύρωση Πρακτικών 3&4 καθώς και της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών για το έργο : Ανάπλαση Παιδικών Χαρών.»

 

Αριθμός απόφασης: 151/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ