_147-28/3/2014-Περίληψη:«Κατακύρωση Πρακτικών 1&2 και της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την Προμήθεια Βενζίνης & Πετρελαίου Κίνησης.»

 

Αριθμός απόφασης: 147/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ