_146-28/3/2014-Περίληψη«Κατακύρωση Πρακτικών 1&2 καθώς και της Γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια Ειδών διατροφής».»

 

Αριθμός απόφασης: 146/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ