_145-28/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #97,22# ευρώ που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων Δεκεμβρίου 2013 του Δημοτικού κτηρίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 18.»

 

Αριθμός απόφασης: 145/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ