_144-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.046,24# ευρώ που αφορά «Ταμείο Νομικών και Πρόνοιας – Ασφαλιστικές εισφορές Νομικής Συμβούλου».»

 

Αριθμός απόφασης: 144/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ