_143-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Εξαρτημάτων Αυτόματου Ποτίσματος».»

 

Αριθμός απόφασης: 143/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ