_139-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Μίσθωση Λεωφορείων».»

 

Αριθμός απόφασης: 139/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ