_138-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Δαπέδων για Δημ. Γυμναστήριο».»

 

Αριθμός απόφασης: 138/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ