_135-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Μηχ. Εγκαταστάσεων Δημ. Χώρων».»

 

Αριθμός απόφασης: 135/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ