_134-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Μηχ.Φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας».»

 

Αριθμός απόφασης: 134/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ