_133-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.500# ευρώ που αφορά «Συντήρηση PLC Πλατείας Καρύλλου».»

 

Αριθμός απόφασης: 133/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ