_131-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά « Η/Φ οδών » με αρ.μελ.:126/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 131/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ