_130-26/3/2014-Περίληψη:«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Ψηφιακού Μουσείου «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου.Άυλες δράσεις για μία Ψηφιακή/ Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο».»

 

Αριθμός απόφασης: 130/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ