_126-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #21.500,00# ευρώ που αφορά Ανεξόφλητες Εργοδοτικές Εισφορές.»

 

Αριθμός απόφασης: 126/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ