_125-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #50.091,20# ευρώ που αφορά Υπερωριακή Αποζημίωση.»

 

Αριθμός απόφασης: 125/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ