_124-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #23.202,47# ευρώ που αφορά «Λογιστική Τακτοποίηση Μισθοδοσίας ΠΟΕ».»

 

Αριθμός απόφασης: 124/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ