_123-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.150# ευρώ που αφορά «Επέκταση–Ανακατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων» με αρ.μελ.: 121/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 123/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ