_122-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #49.200# ευρώ που αφορά «Έλεγχο Εφαρμογής Τεχνικών Δεδομένων και Επικαιροποίηση Τευχών» με αρ.μελ.:76/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 122/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ