_119-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων» με αρ.μελ.: 114/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 119/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ