_117-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Αγωγών Ομβρίων Αγ. Φωτεινής» με αρ.μελ.: 128/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 117/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ