_115-14/3/2014-Περίληψη«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Καθαρισμό Φρεατίων Υδροσυλλογής» με αρ.μελ.: 119/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 115/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ