_114-14/3/2014-Περίληψη:Περίληψη: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά«Επικαιροποίηση Μελέτης Η/Μ και Τευχών Δημοπράτησης» με αρ.μελ.:118/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 114/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ