_113-14/3/2014-Περίληψη«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Ολοκλήρωση της Στατικής Μελέτης Φέροντος Οργανισμού «Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου»» με αρ.μελ.: 116/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 113/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ