_110-14/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Ωρίμανση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν.Σμύρνης»» με αρ.μελ.: 21/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 110/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ